Om oss

Välkommen till.....

Alla bilder på hemsidan är hundar vi äger/fött upp...

In English :

 

Vi bor på en gård utanför Skara.

Vi har 3 hemma boende barn i åldrarna 10-19 år..

Har haft Kennel´n sedan 1998 men fick min

första kull 2004..

Jag Annika är 53 år med livslång erfarenhet av

Grand Danois, ty jag är själv uppfödd på en kennel. Mina Föräldrar har fött upp gula o tigrerade gd sen 1972 fast dom skaffade sin första gd på 60-tal (Banderillas Kennel..)


Fick min första egna gd på min 11 årsdag 1981

en tigrerad tik som hette KinneKajsa och sedan

dess har det funnits ett par stycken..

1987 Banderillas Zamantha, tigrerad o

1998 Banderillas Wiola, tigrerad

( mamma till min första kull  )...


Vi föder upp TIGRERAT, GULT, SVART, BLÅTT O HARLEKIN .


Valparna födds upp i hemmiljö bland barn o andra djur, just nu har vi hundar, katter o kaniner  ...


Hoppas  att bilderna  visar hur underbara

hundarna är och vilket underbart

temperament dom har..


* * *


*  Jag är medlem i både SKK o

Svenska Grand Danois Klubben.   

* Godkänd av SKK´s Kennelkonsulenter 2013

* Godkänd av Länsstyrelsen 27-08-2018 för § 16.
We live on a farm outside of Skara.

We have 3 children how is living home in aged

10-19 years ..

Have had Kennel'n since 1998 but got my first litters 2004 ..

I Annika is 53 years of lifelong experience

Grand Danois, because I am self breed on a Great Danes kennel. My parents have breed yellow o brindle gd since 1972 although they got their first in the '60s.

( Banderillas Kennel..)


Got my first gd on my 11 birthday 1981 a brindle bitch called Kinne Kajsa and since then there have been a couple of ...

1987  Banderillas Zamantha, brindle  o

1998 Banderillas Wiola, brindle

(The mother of my first Litters  )...


We breed  BRINDLE, FAWN, BLACK, BLUE and HARLEQUIN.


The puppies are born into a home environment for children and other animals. Right now we have dogs, cats and rabbits...


Hope the pictures show how wonderful dogs are And what a wonderful temperament they have..


I am a member of both the SKK and Swedish Great Dane Club.


Annika Olausson

Skallmeja  Dalslund 1

53295   SKARA


mobilnr:  0738-423518


E-mail:     mixgrandes@hotmail.com

* 2010 SKK´s uppfödareutbildning

på 22v..


* 2018  Hundskötareutbildning

på 36v som innefattar :

- Hundens beteende och etologi.       

- Raskunskap.

- Anatomi och sjukdomar.

- Kost, motion och aktivering.

- Stress, rädsla och aggressioner.

- Problemhundar och   problemhundsägare.

- Ekonomi.

- Enklare hundsjukvård och smittspridning.

- Juridik och djurskydd.

- Kundbemötande.

- Praktik.

Kontakt